Kindertandarts Den Haag

  • Kinder Tandarts Den Haag
  • Kinder Tandarts Den Haag

Kindertandarts in Den Haag

 

Het is voor een goede ontwikkeling van het gebit van belang dat uw kind al vanaf jonge leeftijd de tandarts bezoekt. U wordt bij Tandmeer geholpen door een gespecialiseerde kindertandarts in Den Haag. Kinderen hebben een andere belevingswereld dan een volwassene. Onze pedodontoloog kan een juiste inschatting maken van het gedrag dat bij de leeftijd van het kind past. Uw kind krijgt extra aandacht en geduld en een duidelijke uitleg over gebitspreventie, onderzoek en behandeling. Angsten worden weggenomen. Vertrouwen wordt gewonnen. Neem
contact op voor meer informatie of een afspraak.

Contact

 

Specialist op het gebied van kindertandheelkunde

 

Kinderen kunnen extreem bang zijn voor de tandarts of het nut van de behandeling niet inzien. De ervaren kindertandarts in Den Haag weet hier adequaat op in te spelen. Dit geldt ook bij kinderen met zeer veel gaatjes die nog te jong zijn om uitgebreid te worden behandeld. En kinderen met gedragsproblemen. De
pedodontoloog van Tandmeer heeft na de opleiding tot tandarts een speciale opleiding gevolgd om heel goed kinderen te kunnen behandelen. Ook kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking worden uitstekend geholpen in onze hooggekwalificeerde
tandartspraktijk.

 

Kindertandarts in Den Haag helpt kinderen van 2,5 tot 18 jaar

 

Het melkgebit van uw peuter is op ongeveer 2,5-jarige leeftijd compleet. Het is belangrijk dat uw kind vanaf dit moment de kindertandarts in Den Haag bezoekt. Dan kan vanaf jongs af worden gemonitord hoe de ontwikkeling van het gebit verloopt. En welke preventieve behandelingen nodig zijn om gaatjes te voorkomen en een mooi gebit te krijgen. De ouders worden geïnstrueerd hoe zij het gebit van hun kind het beste kunnen onderhouden. Kinderen vanaf 2,5 tot 18 jaar zijn welkom bij onze empatische en deskundige
kindertandverzorgende.

Contact

 

Een mooi gebit? Voorkomen is beter dan genezen

 

Voorkomen is beter dan genezen. Het is reden dat bij een consult aan de kindertandarts in Den Haag preventie voorop staat. Ons
team van specialisten gaat uitgebreid in op de dagelijkse mondverzorging. Wat kunt u van de kindertandarts van tandartspraktijk Meerdervoort verwachten?

 

• Gebitscontrole, afgestemd op de leeftijd van het kind

• Voorlichting en instructie voor kind én ouders over de beste gebitsverzorging

• Plakcontroles en poetslessen

• Voedingsadviezen en begeleiding

• Fluoridebehandelingen en röntgenfoto’s op indicatie

• Sealen van kiezen ter preventie tegen gaatjes

• Beperkte tot uitgebreide gebitsreiniging

• Behandeling van gaatjes

 

Geen financiële drempel voor bezoek aan de kindertandarts

 

Er is geen financiële drempel voor de kindertandarts in Den Haag. De kosten worden vergoed uit de
basisverzekering. Onze pedodontoloog laat de kinderen stapsgewijs aan de tandheelkundige behandeling wennen. Maakt duidelijke afspraken over wat er wordt verwacht en vertelt altijd wat er de volgende keer te wachten staat. U kunt bij spoedgevallen of een behandelprobleem op verwijzing van uw tandarts, huisarts of medisch specialist bij de kindertandarts van Tandmeer terecht.

 

Heeft u vragen of wilt u een
afspraak maken met de kindertandarts in Den Haag? Bel naar 070 – 36 33 190 of stuur een e-mail naar
info@tandmeer.nl. U bent met uw kinderen van harte welkom in onze praktijk aan de Laan van Meerdervoort 356A in Den Haag.

Contact

Contact Info


Laan van Meerdervoort 356 A
2563 BB Den Haag
info@tandmeer.nl
070 36 33 190


Privacy Statement Tandmeer


Smiley face


"Voor een mooi, gezond en stralend gebit, dat levenslang mee gaat"

Back to Top

Afspraak afzeggen? Doe dit uiterlijk 24 uur van tevoren.

Als u de afspraak niet tijdig afzegt dan zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

We zijn niet telefonisch bereikbaar op woensdag.